Algemene voorwaarden

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 1 : IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
De Kleinste Dingen (eenmanszaak)
Naam ondernemer: Roxana Meyers
Vestigingsadres: Loostraat 53, 3724 Vliermaal, België
E-mailadres: info@kleinstedingen.be
Ondernemingsnummer: 0750.984.985
Btw-nummer: BE0750.984.985

Artikel 2 : ALGEMEEN
De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden via onze website (www.kleinstedingen.be) en zijn van toepassing op alle producten die door de webshop De Kleinste Dingen wordt aangeboden en op alle bestellingen en verkooptransacties via deze webshop. 

Het plaatsen van een bestelling via de webshop houdt in dat de klant de algemene voorwaarden heeft geraadpleegd en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, tenzij wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Kleinste Dingen aanvaard zijn.

De verkoper behoudt zich het recht om de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen.

Artikel 3 : AANBOD
Het aanbod van De Kleinste Dingen bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige omschrijving van alle producten en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling mogelijk te maken. De door ons gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, maar De Kleinste Dingen kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De klant kan steeds contact met ons opnemen voor bijkomende uitleg over het aanbod (maten, kleur, beschikbaarheid, levering, ...). Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ons. De Kleinste Dingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Artikel 4 : PRIJS
De prijzen op de webshop worden vermeld in euro en zijn inclusief alle belastingen, BTW en taksen, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Voor een bestelling geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. De Kleinste Dingen heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na uw aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

De verzendkosten worden aangegeven tijdens het afrekenen. De tarieven voor België en Nederland kunnen teruggevonden worden op de website. Voor verzending naar andere landen kan u ons contacteren zodat we u de juiste verzendkosten kunnen meedelen.

Artikel 5 : OVEREENKOMST
Wanneer de klant via onze webshop een bestelling heeft geplaatst en we de betaling goed ontvangen hebben, wordt een bevestiging via mail naar het opgegeven mailadres verstuurd en is de overeenkomst tussen ons definitief. In deze bevestiging staat een overzicht van de bestelling en het totaalbedrag van de bestelling inclusief verzendkosten. 

De Kleinste Dingen is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 6 : BESTELPROCEDURE
Om een product aan te kopen voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Bij het afronden van uw bestelling, geeft u uw contact- en factuurgegevens in. U kiest de betaalwijze (via onze betaalmodule of betalen bij afhaling) en de wijze van levering (via verzending naar uw opgegeven afleveradres of afhalen bij de winkelier). Zodra u onze algemene voorwaarden aanvaardt, kan u uw bestelling bevestigen. In een volgende stap zal u uw bestelling betalen en is de aankoop definitief. U zal een bevestigingsmail ontvangen. Let op: deze mail kan in uw spam terechtgekomen zijn.

Artikel 7 : BETALING
Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden, tenzij de bestelling wordt afgehaald door de klant. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 8 : CONFORMITEIT EN GARANTIE
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de klant wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke minimumgarantietermijn vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, dient de klant contact op te nemen via mail naar info@kleinstedingen.be en moet voorgelegd kunnen worden. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder garantie. Na het terugzenden of terugbrengen van het artikel zullen wij dit samen met onze leveranciers bespreken of het al dan niet om een productiefout gaat of om normale slijtage. Wanneer er effectief sprake is van een productiefout wordt de klant hierover ingelicht en zetten wij deze fout recht. Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij dit helaas niet vergoeden.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9 : LEVERING/AFHALEN
Nadat de bestelling betaald is, zal deze zo spoedig mogelijk verzonden worden. Onze pakketten worden op maandag en donderdag verzonden, tenzij anders vermeld op onze website. De verzendingsdatum zal per mail meegedeeld worden. Indien artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn of een langere levertermijn hebben, wordt dit per mail aan de klant gemeld.

De vermelde leveringstermijn is louter indicatief. Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schadevergoedingen of annulatie van de bestelling. Eenmaal het pakket overgedragen is aan de pakjesdienst hebben wij geen controle meer over de levertermijn.

De bestelling wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

Onze vermelde productprijzen bevatten geen verzendkosten.

In geval van niet-levering betalen we het aankoopbedrag terug of wordt het pakket opnieuw verzonden zonder meerkost. Bij schade aan de geleverde goederen moet dit binnen de 24u na levering gemeld worden.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een kwalitatieve & stevige verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer uw zending onmiddellijk bij ontvangst 

Wij bieden de klant ook de mogelijkheid om uw bestelling af te halen op volgend adres:
De Kleinste Dingen
Loostraat 53
3724 Vliermaal
Wij sturen u een e-mail om een afspraak te maken wanneer u de producten kan afhalen. Controleer zeker ook uw spam-berichten. De verzendkosten komen in dit geval te vervallen. Indien gewenst kan u het factuurbedrag betalen wanneer u uw bestelling komt ophalen.

Artikel 10 : RETOURNEREN/HERROEPINGSRECHT
De klant heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering van de bestelling het recht om af te zien van de aankoop, en dat zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Klanten die van dit herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen deze periode contact opnemen via mail aan info@kleinstedingen.be (met vermelding van bestelnummer en klantgegevens) en de goederen binnen 14 dagen vanaf de levering terugbezorgen aan De Kleinste Dingen, Loostraat 53, 3724 Vliermaal. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn steeds ten laste van de klant, tenzij we een foutief of beschadigd artikel toestuurden. U heeft ook de mogelijkheid om de artikels kosteloos bij ons binnen te brengen.

Indien de klant wenst te retourneren, verwachten we dat hij zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Indien het geretourneerde product beschadigd is of op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Kleinste Dingen zich het recht om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant. Geretourneerde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.  Als u de goederen retourneert, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren. 

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Kleinste Dingen geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • Cadeaucheques of artikelen die gekocht zijn in actie/solden periode.

Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben en na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, betalen we de volledige aankoopprijs ervan terug.

Artikel 11 : EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Kleinste Dingen te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder dat wij onze uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Artikel 12 : PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden versterkt en worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van bestellingen. U kan steeds ons privacy beleid nalezen op onze website. 

Artikel 13 : OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze macht, inbegrepen productie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 14 : INTELLECTUELE EIGENDOM
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 15 : BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 : TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 17 : KLANTENDIENST
Onze klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0456/34.22.87, via e-mail op info@kleinstedingen.be of per post (Loostraat 53, 3724 Vliermaal).

Algemene voorwaarden - De Kleinste Dingen
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 04/07/2021.

 

© 2020 - 2024 De kleinste dingen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel